Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete l för grundlärare 4-6 15 hp

Kursinnehåll

  • Utarbetande av beskrivning av uppsatsidé
  • Sammanställning av forskningsplan i samråd med handledare
  • Informationssökning
  • Metodhandledning och källhantering
  • Kritisk granskning av vetenskapliga dokument
  • Vetenskapligt skrivande
  • Oppositionsseminarium

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 25,5 hp i utbildningsvetenskaplig kärna och minst 75 hp i ämnes- och ämnesdidaktiska studier. Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska minst 15 hp vara godkända och 22,5 hp vara genomgångna i det ämne (svenska, matematik, engelska, valbart fördjupningsområde) som relaterar till valt problemområde. Därutöver godkänt resultat i Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare 4-6, 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2E
Kurskod/Ladokkod: LX4P13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-09-26 09:12:09