Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Logistics Firms and Logistics Services 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

This course introduces the theoretical foundations of logistics firms and covers the following themes: different types of logistics firms, the roles of logistics firms in supply chain management, knowledge and value creating by logistics firms, networks of logistics firms, logistics firms and innovation, and strategies of logistics firms. The course also trains the participant in analysing real life cases.

Förkunskapskrav

Bachelor’s degree in Business Administration.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: MLRR23
Kursen ges vid: Jönköping International Business School
Senast ändrad 2014-10-13 11:19:36