Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

CAD 1 med ritteknik 9 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar ritteknik enligt Svensk Standard och solidmodellering i ett CAD-system, där modellering av detaljer och sammanställningar samt framtagning av ritningsunderlag ingår. Även hur produkter kan visualiseras digitalt på ett övertygande sätt ingår i kursen.

Kursen innehåller följande moment:
- Ritteknik enligt Svensk Standard, ritningshantering, linjer, vyer, snitt, skalor, måttsättning,
måttoleranser, form- och lägetoleranser och symboler
- Modellering av parter i solidmodelleringsprogram
- Konstruktion av sammanställningar
- Produktion av ritningar
- Visualisering av produkter med hjälp av dator

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: T1CG13
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2017-10-13 14:43:45