Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Näringslivsförlagd kurs 2 i 3D-teknik 15 hp

Kursinnehåll

I kursen tillämpar studenten kunskaperna från programmets tidigare kurser i praktiskt, tekniskt arbete på ett företag, offentlig förvaltning eller organisation. I kursen får studenten fördjupad och breddad kunskap inom utvecklingsprocessen med hänsyn tagen till bland annat hållbar utveckling och konstruktion. En analys och dokumentation av utvalda områden sker under kursens gång.

Kursen innehåller följande moment:
- Planera, genomföra och redovisa ett projekt såväl skriftligt som muntligt
- Studenten följer och bidrar med kunskap i det praktiska arbetet med relevans för utbildningens huvudområde
- Kontinuerlig avrapportering under kursens gång
- Produktutveckling kopplat till projektet hos uppdragsgivaren med beaktande av ekonomiska och hållbara aspekter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 60 hp inom programmet 3D-teknik (varav NFK 1, 6 hp är en av de avklarade kurserna) och genomgången kurs i Konstruktion och teknisk dokumentation 1 och 2, 9 hp resp. 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: T23N10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-10-21 09:28:35