Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

BIM 2 Analys och dimensionering - Hus 6 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller ett BIM-baserat projektarbete med en fördjupad användning av relevanta digitala verktyg för att skapa, simulera, analysera och värdera byggnadsinformationsmodeller.

Kursen innehåller följande moment:
-fördjupad kunskap om uppbyggnad och utnyttjande av informationen i en byggnadsmodell
-analys av lastflödet i en byggnads bärande stomme
-dimensionering av en byggnad med avseende på värme, fukt och ljud
-analys och dimensionering av en stomme för att skapa konstruktionshandlingar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i BIM 1 Modellering och presentation, 6 hp, Konstruktionsteknik 1, 6 hp, Byggmaterial och byggteknik 1, 6 hp samt Bostadsplanering, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: T2HK11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-06-02 11:25:44