Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Konstruktion och teknisk dokumentation 2 6 hp

Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper om vanligt förekommande maskinelement och hur dessa används och väljs. Kursen syftar också till att ge studenten kunskaper om hur man kan styra CAD-modeller och dess parametrar för att kunna systematisera och automatisera skapandet av varianter av produkter. Kursen ger även kunskaper i rapportskrivning.

Kursen innehåller följande moment:
- Rapportskrivning - struktur, ordbehandling, tabeller, bildhantering etc
- Identifiering av styrande parametrar för konstruktioner
- Parameterstruktur i CAD-modeller
- Vanligt förekommande maskinelement, så som lagertyper, remtransmissioner (utväxling) mm
- Gruppdynamik och Kommunikation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Engelska A, Matematik B samt genomgången kurs i Konstruktion och teknisk dokumentation 1 9 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: T2KK10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-03-10 14:32:02