Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

BIM 2 Analys och dimensionering - Väg och vatten 6 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller ett BIM-baserat projektarbete med en fördjupad användning av relevanta digitala verktyg för att skapa, simulera, analysera och värdera byggnadsinformationsmodellers geografiska informationsunderlag.

Kursen innehåller följande moment:
- Konstruktion och analys av bro
- Analys med utgångspunkt från geografiska informationsunderlag
- Projektering med hjälp av digitala hjälpmedel
- Fördjupad kunskap om uppbyggnad och utnyttjande av informationen i en byggnadsmodell
- Analys av lasteffekter på en bros bärande stomme

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Konstruktionsteknik 1, 6hp samt Byggmaterial och byggteknik 1, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: T2VK11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-06-02 11:25:47