Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

BIM 3 Analys och verifiering - Hus 3 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:
- 3D-projektering med Tekla Structures
- FEM-Design 2D stångelement och fackverk
- FEM-Design 2D balkar och ramar
- FEM-Design Plate
- FEM-Design 3D Structure
- Detaljutformning med Tekla Structure
- Betongmodellering med Tekla Structure
- Redovisning med Tekla Structure

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive BIM 2 Analys och dimensionering - Hus, 6 hp samt Energi och installationsteknik, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: T3HN12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-22 13:51:59