Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

BIM 3 Krav och verifiering - Väg och vatten 3 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiska moment i projektering av anläggningsmodeller med speciell betoning på BIM, byggnadsinformationsmodellering. Vidare ingår i kursen arbete med digital landskapsinformation samt strukturer för datahantering.
Kursen bedrivs till stor del i övningsform och innehåller projektering och planering.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Väg- och trafikteknik, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: T3VN12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-23 07:22:10