Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

BIM 4 Projektering och produktion - Hus 9 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiska moment i projektering av byggnader med speciell betoning på BIM, byggnadsinformationsmodellering för framtagning av produktionshandlingar. Vidare ingår i kursen en fördjupning av arbete med och lösning av sammansatta problemställningar i funktionellt, konstruktivt, hållbart och ekonomiskt avseende med beaktande av estetiska aspekter, hållbarhetsaspekter (social-, ekonomiska- och ekonomiska aspekter) och produktionsfaktorer. Kursen innehåller också en fördjupning i byggentreprenadföretagets produktionskalkylering, anbudsförfarande och produktionsstyrning med tillhörande planerings- och produktionsteknik med stöd av digitala modeller.

Kursen bedrivs i projektform och innehåller planering och styrning av projekt för samordning och kvalitetssäkring.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive BIM 3 Analys och verifiering - Hus, 3 hp, Produktionsstyrning, 6 hp, Konstruktionsteknik 2, 6 hp samt Ledarskap och projektledning, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: T4HN13
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-09-26 07:25:09