Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

BIM 4 Projektering och detaljering - Utformning 9 hp

Kursinnehåll

Innehållet är en samlad bild med fördjupade kunskaper i projektering av byggnader med användning av BIM, byggnadsinformationsmodellering. En fördjupad förståelse för och kunskap om sammansatta problemställningar i funktionellt, konstruktivt, hållbart och ekonomiskt avseende med beaktande av arkitektoniska aspekter.

Kursen innehåller följande moment:
- Projekteringsmetodik
- Planering och styrning av projekt och projektering för samordning och kvalitetssäkring
- Projekteringsledning, team-work och tidsplanering
- Industriella byggsystem
- Material, materialval och metoder för materialbedömningar
- Avancerad produktmodellering, 3D printning
- Projektering med digitala modeller för miljöcertifiering
- Bärande system för offentliga byggnader
- Tekniska system och inneklimat för offentliga byggnader
- Brand, ljud och fuktdimensionering
- Dagsljus i offentliga byggnader
- Handlingar för förfrågningsunderlag
- Informationshantering i digitala modeller och databaser
- Samordning och kontroller i digitala informationsmodeller
- De olika konsulternas roller och handlingar
- Rumsfunktionsprogram och digital informationshantering
- Informationsöverföring från projektering
- Leveransspecifikationer i projektering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive BIM Krav och verifiering - Utformning, 3 hp, Ledarskap och projektledning, 6 hp, Arkitektur och teknik, 6 hp samt Konstruktionsteknik 2, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: T4UN10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-12-02 10:52:55