Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsorganisation och arbetsmiljö 6 hp

Kursinnehåll

Industriarbetets organisation i ett historiskt perspektiv. Arbetsorganisation ur perspektivet individ och grupp (inkl. motivationsteorier, gruppdynamik, arbetsutformning, ledning, samt kommunikationsteorier). Centrala begrepp och modeller i klassisk och modern organisationsteori (inkl. arbetsprocesser och linje-/projekt-/matrisorganisation) följt av teorier kring förändringsarbete och företagskulturer.
Ämnet arbetsorganisation handlar huvudsakligen om olika sätt att samarbeta för att utföra komplexa. Området arbetsmiljö ger en översikt av aktuell lagstiftning och praxis inom området. Behandlar också områdets framväxt ur ett historiskt och industriellt perspektiv.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Introduktion till Produktframtagning och Ingenjörsarbete, 9 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TAAK10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-12-02 10:53:14