Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Android och gränssnittsdesign (Android Development) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ämnar ge studenten kunskaper om och erfarenheter av Android-programmering, från start till färdig publicerad app.

Kursen innehåller följande moment:
- Androids arkitektur
- Java
- Android SDK
- Att hantera olika hård- och mjukvaruvarukonfigurationer
- GUI-utveckling för Android
- Sensoranvändning (gyroskop, GPS, kamera)
- Nätverkskommunikation i Android
- Viktiga Android-APIer
- Att publicera i Google Play Store

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Objektorienterad mjukvaruutveckling 6 hp eller Objektorienterad mjukvaruutveckling med designmönster, 7.5 hp och Linjär algebra, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TAGK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-09-30 11:45:19