Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Affärsjuridik 7,5 hp

Kursinnehåll

I kursen ges studenten grundläggande kunskaper inom följande rättsområden.
– Rättskunskap och juridisk metod.
– Individuell och kollektiv arbetsrätt, ansvarsfrågor inom arbetsmiljörätt samt lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet.
– Avtalsrätt med offertförfarande, avtalsslut, avtalstolkning samt standardavtal inom branschen.
– Köprätt och regler om internationella köp (CISG), fel- och bristansvar samt reklamationshantering.
– Ersättningsrätt med fokus på skadestånd och produktansvar.
– Immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt samt skydd för företagsnamn.
– Marknads- och konkurrensrätt: regler om god marknadsföringssed och vilseledande reklam, ICC:s grundregler för reklam och marknadskommunikation samt lagstiftningen mot konkurrensbegränsningar och otillbörliga konkurrensmetoder.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TAJG10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-12-22 08:40:56