Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbete-Människa-Teknik (Work-Human-Technology) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper och insikter om hur industriella system kan utformas med hänsyn till människans naturliga styrkor och begränsningar för att resultera i hög effektivitet och uthållig produktion. Detta innebär också fördjupade kunskaper om interaktionen och samspelet mellan människan i arbete och den omgivande tekniken och organisationen.

Kursen innehåller följande moment:
- Människans förutsättningar för arbete och arbetsutformning: fysiologisk belastning, fysiska arbetsmiljöaspekter, kognition, arbetsorganisation, stress, skiftarbete.
- Sociotekniska system: teoretisk grund, systemmodeller och tillämpningar.
- Arbetsplatsutformning och inverkan av komplexitet.
- Utformning av automation, allokering av funktioner och systemgränssnitt människa – teknik.
- Arbetsplatsutvärdering.
- Svensk och europeisk arbetsmiljölagstiftning.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Kvalitetsstyrning och teknik, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TAMK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-18 13:33:59