Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Linjär algebra och optimering (Linear Algebra and Optimization) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

The course introduces several elements from the linear algebra as well as techniques for linear optimization.

The course includes the following elements:
- Systems of simultaneous linear equations and Gauss elimination
- Vectors, basic operations and some vector geometry
- Matrices and matrix algebra
- Eigenvectors and eigenvalues
- Linear programming
- Graphical solutions to two-dimensional linear programming problems
- The Simplex method and sensitivity analysis
- Duality in linear programming
- Examples of computer software for optimization.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Engelska B, Fysik A, Kemi A, Matematik D.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TAOG19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-03-11 09:12:58