Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Analyses, Simulations and Assessment systems 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

The course focuses on the concept of BIM, sustainability assessment systems and creation of BIM models to perform analyses and simulations for buildings’ sustainability and performance assessments.

The course includes the following elements:
- The concept of BIM
- Sustainability assessment systems
- BIM based sustainability assessment tools and software
- Design Authoring

Förkunskapskrav

The applicant must hold the minimum of a bachelor’s degree (i.e the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) with at least 90 credits in construction engineering or civil engineering, or equivalent. The bachelor’s degree should comprise a minimum of 15 credits in mathematics. Proof of English proficiency is required.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TASR21
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-10-08 08:15:16