Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arkitektur och teknik (Architectural Engineering) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen behandlar planering och gestaltning av offentliga byggnader utifrån tekniska och kvalitativa aspekter, med hänsyn till gällande normer och lagstiftning, syftande till ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

Kursen innehåller följande moment:
-Offentliga byggnaders historiska utveckling
-Byggnadstyper, förutsättningar för deras planering och utformning
-Kvalitativa aspekter på utformning och gestaltning
-Hållbarhetsaspekter som påverkar planering och utformning
-Rumsutformning och rumsföreställningar i modern arkitektur
-Bärande system och tekniska systemlösningar för offentliga byggnader
-Material, innemiljö och klimatskärmen i offentliga byggnader
-Lagar, normer och regler avseende planering av offentliga byggnader
-Skiss- och modellarbete för redovisning
-Grafisk presentationsteknik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive BIM 2 Analys och simulering - Utformning, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TATN19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-06-10 13:41:08