Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Automationssystem 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Automationsstrategier, automationsnivåer, kapacitet, varianthantering, flexibilitet
- Områden som kan vara föremål för automation, t ex information och materialflöden
- Uppbyggnad av automationssystem, tekniskt och layoutmässigt
- Metoder och kunskaper för att skapa förutsättningar för en hållbar automation
- Specifikation för ett automationsprojekt
- Genomförande och uppföljning av ett automationsprojekt
- Konceptframtagning och flödessimulering i 3D-miljö

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp inklusive Produktionsteknik 1, 7,5 hp, Material- och produktionsstyrning, 6hp, Kvalitetsteknik, 7,5 hp, Arbetsorganisation och arbetsmiljö, 6 hp, Industriell ekonomistyrning, 7,5hp, Kvalitets- och verksamhetsutveckling, 7,5 hp, Projektledningsmetodik, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TAYN12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-23 08:17:50