Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Byggnadsmekanik 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande färdigheter i byggnadsstatiska beräkningar och kunskaper om hållfasthetslära samt lastflödet i statiskt bestämda och obestämda bärverk.

Kursen innehåller följande moment:
Statik
-Kraftsystem och jämviktsvillkor
-Snittkrafter i både statiskt bestämda och statiskt obestämda balkar och ramar utan hörnförskjutningar

Hållfasthetslära
-Enaxligt och tvåaxligt spännings- och töjningstillstånd
-Spänningstillstånd i balktvärsnitt vid böjning, skjuvning och vridning
-Deformationsberäkningar
-Knäckning av pelare

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Linjär algebra, 6 hp samt Matematisk statistik, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TBHK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2017-02-16 13:10:34