Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Belysningsvetenskap 6 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller verktyg för att studenten skall tillägna sig ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt till sin roll i byggprocessen.

Kursen innehåller följande moment:
- Belysningsvetenskaplig orientering
- Vetenskap relaterad till ljusdesignpraktik
- Etiska frågeställningar
- Rapportskrivning
- Bedömning av vetenskaplig kvalitet
- Träning i kritiskt förhållningssätt och diskussion

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp samt Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TBVN19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-15 14:41:28