Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Designmetodik och projektarbete 9 hp

Kursinnehåll

Kursen introducerar design- och produktutvecklingsprocessens steg från idé/behov till färdig produkt med hänsyn till kunden, marknaden, materialval och tillverkning. Kreativitet, form- och materialkänsla, skissteknik och modelltillverkning är viktiga inslag. Kursen tar upp hur en produkt eller ett koncept kan presenteras, och arbetsprocessen dokumenteras med lämpliga verktyg. Förmågan att arbeta i grupp är centralt, varför projektmetodik och gruppdynamik ingår.

Kursen innehåller följande moment:
- Designens betydelse för marknadsframgång
- Design- och produktvecklingsprocessen
- Kreativa processer, skissteknik och modellarbete
- Designhistoria
- Varumärke, patent, mönsterskydd
- Projektarbete och presentationsteknik
- Presentation- och informationsmaterial
- Gruppdynamik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TDEG14
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-18 15:44:36