Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Detaljhandel (Retailing) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

The aim of this course is to provide knowledge of retailing from a supply chain management perspective. The course focuses on the overlap of logistics and marketing in supply chains, specifically on methods for planning and management of retailing.

The course includes the following elements:
- Principles of Retailing and e-Commerce
- Multi-Channel Distribution
- Customer Management
- Merchandise Management
- Location Analysis and Planning
- Logistics Fulfillment
- Sustainability

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp inklusive Teknisk logistik, 7,5 hp eller Företagslogistik, 15 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TDHN11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-12-15 13:30:31