Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Datateknisk introduktionskurs 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursens innehåll ämnar ge studenten en introduktion till grundläggande datatekniska begrepp och koncept samt en förståelse för hur kod kompileras och körs på en dator.
Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion till digitalteknik
- Datarepresentationsformat
- Processorns uppbyggnad
- Introduktion till assembler och C
- Kompileringsverktyg och kompileringsprocessen
- Enchipsdatorer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TDIG19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-05-31 09:30:08