Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Diskret matematik 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen introducerar några av den diskreta matematikens grundläggande element, mängdlära, kombinatorik, modulär aritmetik, sats- och predikatslogik samt grafteori.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande heltalsmatematik, modulär aritmetik
- Tal i olika talbaser
- Mängdlära med tillämpningar
- Kombinatorik med tillämpningar
- Matematisk rekursion och induktion
- RSA-kryptering och andra krypton
- Funktioner och relationer mellan ändliga mängder, ekvivalensrelationer
- Grundläggande grafteori
- Satslogik, predikatlogik, logisk slutledning.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik A, Kemi A, Matematik D

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TDMG17
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-10-27 11:03:02