Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Datorverktyg i produktframtagningsprocessen 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger studenten kunskap om datorbaserade verktyg relaterade till ingenjörsarbete inom produktframtagningsprocessen. Vidare ges kunskap i verktyg för produktutveckling; 3D-CAD och ritteknik. Den studerande kommer att kunna tolka, förstå och med datorstöd skapa 2D-ritningar på detalj- och sammanställningsnivå.

Kursen innehåller följande moment:
- Fördjupad träning i Excel
- Grundläggande ritteknik och ritningsstandarder
- Detaljritningar samt sammanställningsritningar med stycklista med ballonger
- Olika typer av måttsättning, samt dess konsekvenser för viktiga funktionsmått
- Olika typer av vyplacering, snitt, delförstoringar
- Grundläggande måttoleranser och form och lägesmåttsättning
- Metodik och verktyg vid solidmodellering
- Skapande av 2D ritningar ur 3D underlag med hänsyn till standarder och objektets tekniska funktion
- Enklare CAE/analys av 3D underlag med hjälp av programvara

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Introduktionskurs produktframtagning, 7.5 hp samt Envariabelanalys, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TDPK10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-12-02 10:53:28