Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Databaser 6 hp

Kursinnehåll

Efter genomgången kurs skall studenten behärska grunderna i relationsdatabaser och kunna modellera, skapa enkla databaser samt ställa frågor mot dessa baserat på givna krav. Studenten skall även ha förståelse för databasutveckling som en del i system- och verksamhetsutveckling.
Kursen innehåller följande moment:
- Relationsdatabaser och deras teoretiska grund
- Databasdesign i entity/relationship modellering
- Normaliseringsteori
- Frågespråk
- Databaser i systemutvecklingslivscykeln
- Transaktionshantering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Introduktion till programmering, 9 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TDRK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-12-15 13:30:07