Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Datastrukturer och algoritmer 7,5 hp

Kursinnehåll

Avancerade datorprogram nyttjar nästan alltid vissa grundläggande datastrukturer (stackar, köer, hashtabeller, etc.). En programmerare måste därför vara väl förtrogen med dessa datastrukturer. Han/hon måste förstå hur de fungerar, vilken prestanda de har, och hur de kan nyttjas av program som löser komplexa problem. Denna kurs syftar till att täcka detta behov, samtidigt som den ger studenten möjlighet att praktisera sina sen tidigare förvärvade kunskaper i C/C++ och fördjupa sin förståelse av strukturerad programmering.
Kursen behandlar datalogins mest grundläggande datastrukturer och de algoritmer som lagrar och hämtar data från dessa. Kursen innehåller också flera exempel på tillämpningar.
Kursen innehåller följande moment:
- Rekursion
- Algoritmanalys
- Grundläggande datastrukturer
- Grafer
- Sortering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Introduktion till programmering, 9 hp och Diskret Matematik, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TDSK17
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2017-06-15 11:19:58