Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Distributions- och transportsystem (Distribution and Transport System) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Denna kurs ger en omfattande förståelse för grundläggande begrepp inom transport och distribution, både på sina egna villkor och hur de relaterar till varandra. Idéerna om funktioner och roller används för att koppla de industriella utmaningarna till de fysiska aktiviteterna.
Kursen innehåller följande delar:
- Transportmedel
- Intermodala system och problem
- Roller och funktioner i distributionssystem
- Fysisk distribution och distributionsstrukturer
- Distribution och koppling till marknadsföringskanaler

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Företagslogistik, 15 hp och Inköp, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TDTK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-09-07 08:19:05