Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Digitala system 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ska ge studenten en introduktion till digitalisering, funktioner, och möjligheter/risker relaterade till digital informationshantering. Vidare ingår hur digitaliseringen påverkar och kan utnyttjas i produkter och verksamheter.

Kursen innehåller följande moment:
- Elektriska begrepp i digitala system
- Hårdvarukomponenter i digitala system
- Tekniska lösningar för digital kommunikation
- Informationshantering t ex data, databaser, protokoll, lagring, strukturering
- Digitala nät och arkitekturer, strukturer, hierarkier
- Internet of Things
- Molnlösningar
- Tillämpningar i produkter och processer
- Säkerhetsaspekter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Flervariabelanalys 7,5 hp och Linjär algebra 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TDYK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-23 08:32:46