Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i 3D-teknik 9 hp

Kursinnehåll

Under kursen genomförs ett självständigt vetenskapligt arbete inom inriktningen 3D-teknik. Den metodik och kunskap som utbildningen givit används och vidareutvecklas med ett kritiskt förhållningssätt. Vid kursens slut presenteras arbetet med tillhörande opponering.

Kursen innehåller följande moment:
- Målbeskrivning
- Projektplanering och metodval
- Projektgenomförande
- Rapportskrivning
- Muntlig redovisning och opponering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt minst 50 hp inom programmet 3D-teknik (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TE3M10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-03-17 09:21:59