Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Entreprenörskap och affärsplanering 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupande kunskaper och förmågor inom entreprenörskap och affärsplanering.

Kursen innehåller följande moment:
Entreprenörskap
-Utvecklingen av entreprenörskap som teoretiskt begrepp
-Entreprenörskap som samhällsfenomen i olika sammanhang
-Entreprenöriella processer, tankesätt och aktiviteter
-Koppling till närliggande begrepp: innovation, utveckling och kreativitet
-Hur idéer och möjligheter uppstår och utvecklas till en affärsverksamhet i såväl befintliga som nya organisationer, samt hur olika typer av osäkerhet kan hanteras i den processen
Affärsplanering
-Upprättandet av en affärsplan
-Affärsplaneringens roll i företaget
-Affärsplanens innehåll
-Processen för affärsplanens upprättande
-Juridiska företagsformer
-Påverkande Lagstiftning
-Företagets Intressenter
-Formulering av vision, mission och affärsidé
-Affärsstrategi och dess roll i företagandet
-Riskanalys
-Olika perspektiv på hur företagandet – i nya och befintliga – går till

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Industriell ekonomistyrning 7,5 hp och Industriell marknadsföring, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TEAN11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-03-17 09:22:31