Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i Maskinteknik 15 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i att självständigt genomföra ett större arbete som visar på studentens förmåga att tillämpa, kritiskt använda och vidareutveckla i utbildningen förvärvade kunskaper, företrädesvis i nära samverkan med företag, organisationer eller myndigheter.

Kursen innehåller följande moment:
- Problemformulering
- Projektplanering
- Insamling, bearbetning och analys av data
- Projektgenomförande
- Rapportskrivning
- Muntlig redovisning och opponering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 120 hp inom programmet, varav minst 60 hp inom huvudområdet Maskinteknik samt 15 hp matematik (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TEMP10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-03-17 09:26:09