Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i Produktutveckling med möbeldesign 9 hp

Kursinnehåll

Under kursen genomförs ett självständigt vetenskapligt arbete inom inriktningen Produktutveckling med möbeldesign. Den metodik och kunskap som utbildningen givit används och vidareutvecklas med ett kritiskt förhållningssätt. Vid kursens slut presenteras arbetet med tillhörande opponering.
Kursen innehåller följande moment:
- Målbeskrivning
- Projektplanering och metodval
- Projektgenomförande
- Rapportskrivning
- Muntlig redovisning och opponering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 50 hp inom programmet Produktutveckling med möbeldesign.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1E
Kurskod/Ladokkod: TEPM15
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-18 15:51:42