Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Envariabelanalys 9 hp

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om differential- och integralkalkyl i en reell variabel samt att öka förmågan att med matematikens språk och symbolik följa och genomföra logiska och matematiska resonemang och därigenom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:
  • Funktionslära, definitions- och värdemängd
  • De elementära funktionerna och deras inverser
  • Gränsvärden och kontinuitet
  • Derivata, deriveringsregler, samt några tillämpningar av derivatan som t.ex. differentialräkning, optimeringsproblem och numerisk ekvationslösning med Newton-Raphsons metod
  • Tekniker för bestämning av primitiva funktioner, partiell integration, variabelbyten samt enkel partialbråksuppdelning
  • Beräkning av bestämda och generaliserade integraler
  • Linjära och separabla första ordningens differentialekvationer
  • Andra ordningens linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik A, Kemi A, Matematik D

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TEVG17
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-11-05 10:28:42