Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Forma med ljus 15 hp

Kursinnehåll

Kursen ger en grundläggande förståelse för ljus som gestaltningselement i bebyggd miljö och hur en ljusgestaltning kan kommunicera uttryck och känslor. I kursen etableras vidare ett förhållningssätt till hur artificiellt ljus kan medverka till utformningen av en välbalanserad, stimulerande och visuellt behaglig miljö. Vidare studeras dagsljusets och det artificiella ljusets roll och användning i modern och historisk arkitektur. Studenten tillägnar sig grunden för ett kreativt förhållningssätt utifrån rummets/miljöns förutsättningar och olika krav på arkitektoniska och användarvänliga lösningar. Designprocessen, gestaltningsprinciper och teorier studeras och används tillsammans med olika metoder för att kommunicera visuell upplevelse. Studenten använder manuella och digitala tekniker för att kommunicera visuell upplevelse i ett gestaltningsprojekt.

Kursen innehåller följande moment:

Begrepp för att beskriva arkitektur och mänskligt upplevt ljus
- Visuella begrepp
- Rumsanalys
- Ljusanalys
- Arkitektoniska begrepp

Visualisering av ljus
- Manuella och digitala tekniker för visualisering


Gestaltning med ljus
- Sinnesbaserad ljusgestaltning
- Grundläggande teori kring hållbar design koppat till artificiellt ljus
- Inspiration och orientering i projekt och organisationer
- Ljus och atmosfär
- Rumsgestaltning
- Grundläggande formlära
- Designmetodik
- Färgsystem
- Perspektivlära

Ljus i arkitekturen

Belysningshistoria


Designprocessen
- Faser i designprocessen
- Dokumentation

Översikt över ljusets påverkan på människor

Laborationsteknik

Presentationsteknik
- Att presentera med powerpoint och poster
- Visualisering av ljus
- Olika metoder att kommunicera ljus

Gruppdynamik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TFJG10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-06-02 07:47:48