Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Forskningsmetoder och kommunikation (Research Methods and Communication) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper inom vetenskaplig metod. Vidare ger kursen förmåga att kritiskt granska vetenskapliga rapporter och färdighet att presentera rapporter och projekt skriftligt och muntligt med hjälp av lämpliga datorverktyg.

Kursen innehåller följande moment:
- Vetenskapligt förhållningssätt
- Problemformulering
- Metoder för datainsamling, bearbetning, analys och tolkning av data
- Referenshantering
- Kritisk granskning av vetenskapliga arbeten
- Rapportstruktur
- Muntlig presentationsteknik
- Program för ordbehandling och grafisk presentation
- Formatmallar för att skapa enhetliga dokument.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Engelska B, Fysik A, Kemi A, Matematik D

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TFKG18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-10-03 13:36:35