Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utformning av försörjningskedjor (Supply Chain Design) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen behandlar design och ledning av försörjningskedjor och påverkan på företagets struktur och prestanda. Det omfattar också relationerna mellan intern verksamhet och försörjningskedjan.

Kursen innehåller följande moment:
- Förhållandet mellan försörjningskedjan och företagets strategi
- Drivkrafter och processer i försörjningskedjan och prestandamätning
- Utformning av försörjningskedjor; förhållandet mellan externa och interna försörjningskedjor, inköp och distribution
- Globaliseringens inverkan på försörjningskedjan
- Koordinationens inverkan på försörjningskedjans prestanda
- Hållbarhet, ekonomiskt, socialt och ekologiskt, i försörjningskedjor.

Förkunskapskrav

Kurser omfattande minst 150 hp inom programmet ska vara godkända inklusive genomgångna kurser Logistik, 7,5 hp, Industriella produktionssystem, 7,5 hp samt Industriell marknadsföring och inköp, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper)

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: TFKS22
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2022-06-10 10:26:14