Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Företagslogistik 15 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar som ägnas åt genomgång av teori och tillämpningar inom logistik ur ett företagsperspektiv. Fokus på logistikens målsättningar och nyckeltal, företags materialflöden, lagers funktion samt material- och produktionsstyrning. Vid övningstillfällen och räknestugor tränas analys- och tillämpningsförmågan i logistiska tillämpningar. Kursen innehåller ett projektarbete som genomförs i grupp där ett fiktivt företag analyseras för att träna kartläggning, nulägesanalys och utvärdering av olika åtgärdsförslag i ett förbättringsarbete. I arbetet med praktikfallet kommer flera av de teorier och verktyg som gås igenom på föreläsningarna och övningarna att användas.

Kursen innehåller följande moment:
- Företag och deras logistiksystem
- Materialförsörjning
- Produkter
- Produktion och produktionsteknik
- Materialhantering och lagerverksamhet
- Distribution och transportplanering
- Kundservice och differentiering
- Kostnader och kapitalbindning
- Logistikens nyckeltal
- Lagerfunktioner
- Material- och produktionsstyrning
- Ekologisk hållbarhet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik A, Kemi A, Matematik D

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TFLG18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-10-03 14:31:20