Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Fördjupad webbutveckling (Web Development - Advanced Concepts) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen avser förmedla avancerade kunskaper inom webbutveckling. Den inleds med en genomgång av användandet av JavaScript och Dokument Object Model för att ändra en hemsidas grafiska gränssnitt direkt på klientsidan. Även vissa nyckelbibliotek och API:er på klientsidan introduceras. Därefter läggs fokus på serversidan, där Node.js och tillhörande ramverk behandlas, för att lära studenten att konstruera skalbara databas-baserade backend-lösningar, som kommunicerar med frontend-applikationer meddelst REST-API:er. Säkerhetsperspektivet behålls genomgående i hela kursen, såväl på klient- som serversidan, liksom fokus på bra programstruktur med containers för att underlätta utveckling, testning och driftsättning av webbapplikationer.

Kursen innehåller följande moment:
- Document Object Model
- Klient-API:er och bibliotek
- Arkitektur och REST-API:er
- Containers för webutveckling
- Backend i Node.js
- Authenticering och auktorisering
- Anropa andra webtjänster

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp och Grundläggande webbutveckling, 7,5 och Nätverksprogrammering, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TFWN19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-11-05 10:31:20