Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Grundläggande analys (Basic Calculus) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande funktionslära samt differential- och integralkalkyl. Fokus ligger även på matematiska resonemang, logic och generella problemlösningstekniker i syfte att stödja matematikanvändning i ett ingenjörsperspektiv.

Kursen innehåller följande moment:
- Elementär funktionslära
- Gränsvärden och kontinuitet
- Derivator, deriveringsregler, tillämpningar av differentialkalkyl för att lösa optimeringsproblem
- Integraler, integrationsregler och tillämpningar av dessa
- Differentialekvationer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Engelska B, Fysik A, Kemi A, Matematik D.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TGAG19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan