Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Grundläggande analys (Basic Calculus) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande funktionslära samt differential- och integralkalkyl. Fokus ligger även på matematiska resonemang, logic och generella problemlösningstekniker i syfte att stödja matematikanvändning i ett ingenjörsperspektiv.

Kursen innehåller följande moment:
- Elementär funktionslära
- Gränsvärden och kontinuitet
- Derivator, deriveringsregler, tillämpningar av differentialkalkyl för att lösa optimeringsproblem
- Integraler, integrationsregler och tillämpningar av dessa
- Differentialekvationer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Engelska B, Fysik A, Kemi A, Matematik D.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TGAG19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-10-27 10:56:42