Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Grunder i belysningsteknik 9 hp

Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper om på marknaden vanligast förekommande ljuskällor, driftdon, belysningsprotokoll och armaturtyper.

Kursen innehåller följande moment:
- Belysningshistoria
- Ljuskälle- och armaturkunskap
- Beskrivning, analys och utvärdering av ljuskällor, armaturer och installationer visuellt och tekniskt
- Belysningsanläggningens betydelse för ett hållbart samhälle
- Informationssökning och tolkning av data om armaturer och ljuskällor

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TGBG10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-09-18 15:30:03