Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Geokonstruktion och förorenad mark 6 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

Förorenad mark:
-Grundvattenströmning
-Aktuella markföroreningar
-Föroreningsspridning
-Riskanalys
-Lagstiftning och myndigheters handläggning av saneringsärenden
-Markundersökning, inventering, provtagning och bedömning
-Saneringsmetoder och kontrollprogram
Grundläggningsteknik:
-Schakter, jordtryck och stödkonstruktioner
-Ytgrundläggning på plattor och sulor
-Djupgrundläggning på pålar
-Dimensionering av pålgrupper

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive BIM 2 Analys och dimensionering - Väg och vatten, 6 hp, Hydraulik och hydrologi, 6 hp samt Geoteknik, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TGFN12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-23 09:00:29