Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Geokonstruktion och stomstabilitet 6 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar vikten av att kunna uppföra stabila bärande konstruktioner i varierande geotekniska förhållanden.

Kursen innehåller följande moment:

Grundläggningsteknik:
-Schakter, jordtryck och stödkonstruktioner
-Ytgrundläggning på plattor och sulor
-Djupgrundläggning på pålar
-Dimensionering av pålgrupper och spont

Stomstabilisering:
-Principer för att få stomstabilitet
-Minsta antal stabiliserande vertikala enheter
-Dimensionerande vindlast
-Stabilitetsanalys av stomme med datorprogram och enklare kontroll med handberäkningar
-Lastfördelning på stabiliserande vertikala enheter med hänsyn till deras styvhet
-Konstruktionhöjdens effekt på lastfördelningen på stabiliserande vertikala enheter
-Vridstyvhet och vridcentrum

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive BIM 2 Analys och dimensionering - Hus, 6 hp, Geoteknik, 6 hp, Byggnadsmekanik, 7,5 hp samt Konstruktionsteknik 1, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TGSN12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-23 09:11:17