Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Grundläggande termodynamik och transportfenomen 3 hp

Kursinnehåll

Kursen tar upp grundläggande teoretisk kunskap inom strömningslära, värmetransport och termodynamik relaterade till tillverkningsteknik och gjutning.
Kursen innehåller följande moment:
- Definition av termodynamiska termer: entalpi, entropi, Gibbs fria energi samt fasdiagram
- Termodynamiska lagar
- Strömningslära: fluidströmning, kontinuitetsekvationen, Bernoullis ekvation, lamellärt och turbulent flöde
- Värmeöverföring: värmeledning, konvektion och värmestrålning.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Tillverkningsteknik, 6 hp samt Flervariabelanalys, 7.5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TGTK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-03-13 09:33:57