Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Gruppdynamik 3 hp

Kursinnehåll

Kursen ämnar förmedla teorier och modeller för hur individen, gruppen och ledarens beteende påverkar varandra.

Kursen innehåller följande moment:
- Värderingar och beteendeen
- Kommunikationsprocessen
- Interkulturell kommunikation
- Ledarskap och medarbetarskap
- Förändringsbeteenden
- Gruppdynamik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik A, Kemi A, Matematik D

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TGYG19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-01-31 08:55:50