Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hydraulik och hydrologi 6 hp

Kursinnehåll

I dagens samhälle är vi oerhört beroende av vatten samt dess hantering. En av förutsättningarna för denna hantering är att vi har kunskap om vattnets förekomst och strömningsegenskaper, det vill säga att vi behärskar hydraulik och hydrologi.

Kursen innehåller följande moment:
Hydraulik:
-tillämpningar inom hydrostatiskt tryck
-tryck mot plana och buktiga ytor
-kontinuitetbetraktelse för strömmande vätskor
-energiekvationen och friktionsförluster för rörströmning
-kanalströmning inom hydrodynamik

Hydrologi:
-vattnets kretslopp
-nederbörd
-avrinning
-avdunstning
-olika magasineringsformer
-infiltration och perkolation
-ytvatten- och grundvattenströmning
-hydrologiska grunder för den fysiska planeringen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Byggnadsmekanik, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: THHK11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-06-02 11:25:04