Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hållfasthetslära och konstruktionsmaterial 15 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande förståelse för konstruktionstekniska begrepp och principer inom klassisk hållfasthetslära, träning i att använda matematiska modeller i praktisk
problemlösning. Kursen ger även kunskaper i presentationsteknik, grundläggande materialkunskap och fördjupad kunskap i modellering av komponenter och sammanställningar i CAD.

Kursen innehåller följande moment:
- Materialsamband
- Hookes lag
- Definitioner av grundläggande begrepp - spänning och töjning
- Spänningskoncentrationer, effektivspänning (von Mises)
- Dimensionering med avseende på tillåten spänning
- Balkar - snittstorheter, spänningar, tvärkrafts- och momentdiagram
- Balkböjning - elementarfall
- Vridning - cirkulära axlar
- Enhetsanalys
- Presentationsteknik
- Metodik vid avancerad 3D-modellering
- Top-down-modellering i CAD
- Parameterstyrning av CAD-modeller med hjälp av tabeller
- Toleranser
- Grundläggande materiallära inom området metaller och polymerer
- Parametrar som påverkar materialval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Engelska A, Matematik B. Dessutom krävs genomgången kurs i Matematik för tekniska beräkningar 9 hp och Grundläggande mekanik 11 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: THKK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-18 16:06:01