Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hållfasthetslära 6 hp

Kursinnehåll

Kursens behandlar den grundläggande teorin för hållfasthetsberäkningar. Grundläggande begrepp och teorier gås igenom, och tillämpas på beräkningar av enkla strukturer.

Kursen innehåller följande moment:
- Materialsamband
- Fackverk
- Axlar, vridning
- Balkar, snittstorheter, tvärkrafts- och momentdiagram och spänningar
- Balkböjning, elastiska linjens differentialekvation
- Plana spänningstilstånd, ångpanneformler, Mohrs cirkel
- Stabilitet och knäckning, Eulerfall
- Utmattningsdimensionering, Haighdiagram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Mekanik 1, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: THLK14
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-23 09:12:53