Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hållbar produktframtagning 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar hur miljöaspekter och andra hållbarhetsaspekter påverkar och kan hanteras i industriell verksamhet, med särskilt fokus på industriella produktframtagningsprocesser.

Kursen innehåller följande moment:
- Hållbarhets- och livscykelbegreppen
- Hållbara försörjningskedjor
- Hänsynstagande till miljöaspekter och andra hållbarhetsaspekter i produktutveckling och produktion
- Cirkulära system, inkl. affärsmodeller, återtillverkning, etc

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Industriell ekonomi 7,5 hp samt Material i produkt och tillverkningsprocess 15 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: THPN10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-08-11 07:51:58